Chief Guests of Foundation Day

19th December 

Year
Chief Guest
1947
Maulana Abul Kalam Azad
1951
Professor Zakir Hussain
1954
Dr. V. T.  Krishnamachari
1955
Sh. K. M. Panikar 
1957
Dr. J. C. Ghosh
1958
Dr. K. S. Krishnan
1959
Sh. P.N. Kirpal
1961
Professor  C. D. Deshmukh
1962
Mrs. Galbraith
1964
Prof. V.K.R.V. Rao
1965
Professor  A. C. Joshi
1969
Dr. R. K. Singh
1970
Professor V. V. John
1973
Professor Hussain
1974
Dr. Karam Singh
1976
Prof. D. S. Kothari
1978
Professor M. Adiseshayya
1979
Justice H. R. Khanna
1980
Dr. M. S. Swaminathan
1981
Sh. Jainendra Kumar
1984
Swami Hiranmayanda
1985
Prof. Jalaluddin
1986
Professor Romesh Thapar
1987
Smt. Amrita Pritam
1988
Smt. Kapila Vatsyayan
1989
Smt. Nirmal Pandey
1991
Sh. Ashok Nath Mitra
1992
Professor Yash Pal
1993
Sh. Ramachandra Gandhi
1994
Dr. A. K. Sharma
1995
Sh. Narayanan
1996
Sh. T. N. Seshan
1997
Professor Rajni Kothari
1998
Sh. Jyotirbhai Desai
1999
Smt. Maha Sweta Devi
2000
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004
Justice J.S. Verma
2005
 
2006
 
2007
 
2008
Dr. Kiran Datar
2009
Sh. Ashok Vajpai
2010
Prof. Jean Dreze
2011
Sh. Shyam Benegal
2012
Prof. Shantha Sinha
2013
Prof. R.N. Mehrotra
2014
Sh. Anupam Mishra
2015
 
2016
 
2017
 
2018
 
2019
 Mr. Kumar Prasant
2020
 
2021
 
2022
Professor Virendra Kumar Malhotra
2023
Professor Najma Akhtar